Skip to content
Muzeul de Istorie Turda

Muzeul de Istorie Turda

Adresa: Str. B. P. Haşdeu, nr. 2, Turda, jud. Cluj

Telefon: (004 )0264-311.826

E-mail: [email protected]

Web: www.muzeulturda.com

Orar: Marţi – Duminică: 10:00 – 17:00

În zona orașului Turda a fost identificată prezența stabilă a unor comunități umane din cele mai vechi timpuri ale istoriei. În perioada antichității daco-romane și în perioada medivală acest areal a fost una din zonele importante ale regiunii. Istoria acestor locuri este scoasă în evidență prin muzeul de istorie care a fost înființat în anul 1943 în fosta clădire a vămii de sare din Turda ce a avut și statut de reședință temporară a principilor Transilvaniei.

În patrimoniul muzeului întâlnim 30.000 de obiecte reprezentative pentru toate perioadele istorice. Primele exponate datează încă din paleoliticul mijlociu (cranii de urs de peşteră, dinţi de rinocer şi de mamut), continuând cu neoliticul (topoare din piatră şlefuită, războie de ţesut), dar şi cu epoca bronzului care este foarte bine reprezentată prin ustensile casnice, unelte, arme, podoabe. Colecţia epocii romane este cel mai bine reprezentată prin monumente epigrafice şi sculpturale, elemente arhitectonice-capiteluri, fusuri de coloană, baze de coloană descoperite mai ales în oraşul roman.

Un obiect de atractie îl constituie tabloul de mari dimensiuni (3/4m), pictat în anul 1898, de către pictorul maghiar Kōrōssfōy Krisch Aladar care are în centru figura reformatorului David Francisc. Tabloul reprezintă scena proclamării libertăţii cultelor religioase în Transilvania în cadrul Dietei de la Turda din anul 1568 ţinută în Biserica Romano-Catolică.