Skip to content
Muzeul De Istorie Gherla

Muzeul de Istorie Gherla

Adresa: Str. Mihai Viteazu, nr. 6, Gherla

E-mail: [email protected]

Web: www.facebook.com/MuzeuldeIstorieGherla

Muzeul de istorie din Gherla a fost constituit pe baza colecțiilor Societății Astra, Muzeului Armenesc, muzeului din Sic. Expoziția funcționează în spațiul actual din anul 1986 și este organizată în 5 colecții prezentate în 3 săli. În prezent muzeul adăposteşte peste 18.000 de piese și prezintă prin materiale arheologice și documentare evoluția societății umane din paleolitic, până în secolul al XVIII-lea. Sunt inserate în vitrine exponate descoperite la Gherla și în zonele limitrofe, aparținând epocilor paleolitic, neolitic, perioadei dacice și romane, precum și cele aparținând evului mediu. 

Din perioada daco-romană se remarcă lapidariul roman, monede, arme și o diplomă militară datată 123 d. Hr descoperite în incinta castrului roman și în zona limitrofă acestuia. Orașul medieval Gherla a fost o localitate urbană construită special pentru comunitatea armeană, muzeul având expuse documente care atestă stabilirea armenilor în acest oraş. Două dintre sălile de la etaj poartă numele de Sala Francofonă și Sala Germanofilă și au fost amenjate prin sprijinul financiar și material venit din partea orașelor Yzeure din Franța și Forchheim din Germania, orașe înfrățite cu municipiul Gherla. În aceste săli, se regăsesc, pe lângă un bogat material bibliografic, costume tradiționale din cele două țări.