Skip to content
Carolina Obelisk

Obeliscul Carolina Cluj-Napoca

Începând cu secolul al XVIII-lea, Transilvania a intrat în jurisdicția Imperiului Habsburgic. În anul 1817, familia imperială, Francisc I şi împărăteasa Carolina, a vizitat orașul de pe malurile Someșului Mic. Obeliscul ce poartă numele împărătesei a fost ridicat în piața principlă a orașului- astăzi Piața Unirii- pentru a aminti de această vizită. Pe obeliscul cu o înălțime de 10 m întâlnim basoreliefuri ce înfățișează stema Clujului Medieval, intrarea familiei imperiale pe poarta principală a orașului, vizita la diverse instituții și o inscripție în limba latină ce atestă vizita. Aceste basoreliefuri au fost realizate de sculptorul din Viena Iosef Klieber.

 

În partea superioară a obeliscului se poate observa basorelieful cu portretul celor doi membrii ai familiei, îngerul care poartă efigiile într-o cunună de lauri şi cei patru vulturi de piatră ce ţin în cioc lauri din fier forjat, cei din urmă fiind realizaţi de Anton Csuros şi Samuel Nagy din Cluj. Obeliscul a fost finalizat cu sprijinul financiar al procurorului Imre Topler. Monumentul este  amplasat din anul 1898  în Piața Muzeului, care a fost principala piața a localității din epoca romană până în secolul al XIV-lea.