Skip to content
peisaj

Lacul Drăgan

Lacul Drăgan se află situat la confluenţa râului Drăgan cu râul Sebeşel. Barajul are o înălţime de 120 de m şi o deschidere a coronamentului de 442 de m, această deschidere fiind una dintre cele mai mari din România. Acest lac are multiple roluri: producţia de electricitate, regularizarea Crişului Repede și atenuarea viiturilor. El este alimentat şi de debitul a 8 captări secundare realizate pe văile din versanţii vecini şi asigură debitul necesar pentru hidrocentrala Remeţi, aflată în Valea Iadului.

Zona este de un pitoresc unic, dispunând de facilităţi de cazare de tip pensiune turistică, favorizând activităţi sportive de tip off-road şi mountain-bike.