Skip to content
Biserica Reformată

Biserica Reformat-Calvină Huedin

Huedinul, atesat documentar în anul 1332, a avut din perioada medievala statutul de oraș, fiind situat pe unul din importantele drumuri comerciale ale Transilvaniei. Prima biserică a fost construită în secolul al XIII-lea și era a comunității romano-catolice. După perioada Reformei, biserica a ,până în prezent, a confesiunii reformat-calvine. Ansamblul arhitectonic este specific bisericilor fortificate din Țara Călatei. Corpul principal al actualei biserici datează din secolul al XIV-lea, în secolul următor adăugându-se fortificațiile și turnul clopotniță. 

În prezent, elementele cele mai valoroase pe care le deține sunt amvonul realizat în stil gotic, orga realizată în anul 1874 de către meșterul Kolonics Itsván din Târgul Secuiesc și tavanul casetat. Tavanul casetat a fost realizat  de către Lӧrincz Umilg din Cluj și are pictat un calendar astrologic. În biserică întâlnim câteva plăci comemorative ce amintesc de trecerea unor pesonalități prin Huedin, cum ar fi placa ce conține numele poetului Petӧfi Sándor.