Muzeul Municipal Dej

Muzeul De Istorie Gherla

Adresa: Str. 1 Mai, nr. 3, Dej, jud. Cluj

E-mail: [email protected]

Web: www.facebook.com/muzeulmunicipaldej

Orar: Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

În zona orașului Dej a fost o dezvoltare urbană începând cu epoca daco-romană. În anul 1925 a fost înființat Muzeul Municipal Dej. În colecția muzeului cele mai multe piese le reprezintă inscripţiile romane, obiecte de etnografie și folclor, fragmente arhitectonice, tuburi ceramice de aducţiunea apei, opaiţe, arme, monezi.

Unul din cele mai importante exponate este tezaurul monetar descoperit la Nireş (în apropierea Dejului), format din 30 de monezi de argint. Din perioada preistorică întâlnim expuse în muzeu resturile fosile ale unor mamuţi: defense, molari şi oase.

Istoria mineritului din zona Dej este prezentată în colecția de știință și tehnică în care sunt expuse unelte specifice exploatării, cum ar fi: o balanţă veche de cântărit sarea, o roabă din lemn pentru transportul sării, un scripete pentru urcat sarea la suprafaţă, lămpi ale minerilor cu petrol, machete ale unor utilaje contemporane. 

Muzeul Locomotivelor Dej

Muzeul Locomotivelor Dej

Adresa: Aleea Ceferiștilor, Dej

Web: https://www.cfrcalatori.ro/muzeul-de-locomotive-din-dej/

Înfiinţat în anul 1992, muzeul deţine 25 de exponate – locomotive cu abur, locomotive electrice si vagoane. Toate exponatele se află în Depoul Dej, la 60 de km de Cluj. Cel mai vechi exponat este locomotiva cu abur cu cremalieră, fabricată în Austria în anul 1908. Tot aici se află expusă şi cea mai puternică locomotivă cu abur construită în România, exemplar unicat în ţară, precum și prima locomotivă electrică fabricată pentru Căile Ferate Române, în anul 1973, într-o uzină din fosta Iugoslavie.

Muzeul este organizat în aer liber, intrarea este gratuită, majoritatea exponatelor putând fi văzute de sus, de pe o pasarelă ce traversează depoul Dej-Triaj. 

Muzeul de Istorie Turda

Muzeul de Istorie Turda

Adresa: Str. B. P. Haşdeu, nr. 2, Turda, jud. Cluj

Telefon: (004 )0264-311.826

E-mail: [email protected]

Web: www.muzeulturda.com

Orar: Marţi – Duminică: 10:00 – 17:00

În zona orașului Turda a fost identificată prezența stabilă a unor comunități umane din cele mai vechi timpuri ale istoriei. În perioada antichității daco-romane și în perioada medivală acest areal a fost una din zonele importante ale regiunii. Istoria acestor locuri este scoasă în evidență prin muzeul de istorie care a fost înființat în anul 1943 în fosta clădire a vămii de sare din Turda ce a avut și statut de reședință temporară a principilor Transilvaniei.

În patrimoniul muzeului întâlnim 30.000 de obiecte reprezentative pentru toate perioadele istorice. Primele exponate datează încă din paleoliticul mijlociu (cranii de urs de peşteră, dinţi de rinocer şi de mamut), continuând cu neoliticul (topoare din piatră şlefuită, războie de ţesut), dar şi cu epoca bronzului care este foarte bine reprezentată prin ustensile casnice, unelte, arme, podoabe. Colecţia epocii romane este cel mai bine reprezentată prin monumente epigrafice şi sculpturale, elemente arhitectonice-capiteluri, fusuri de coloană, baze de coloană descoperite mai ales în oraşul roman.

Un obiect de atractie îl constituie tabloul de mari dimensiuni (3/4m), pictat în anul 1898, de către pictorul maghiar Kōrōssfōy Krisch Aladar care are în centru figura reformatorului David Francisc. Tabloul reprezintă scena proclamării libertăţii cultelor religioase în Transilvania în cadrul Dietei de la Turda din anul 1568 ţinută în Biserica Romano-Catolică.

Muzeul Apei „Leonida Truță”

Muzeul Apei „Leonida Truță”

Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 425, Floreşti

Telefon: (004) 0374-340.000

E-mail: [email protected]

Web: www.casomes.ro

Vizitarea muzeului se poate face doar în baza unei programări anterioare, intrarea fiind liberă.

În anul 1992, Regia Autonomă Judeţeană Apă – Canal Cluj (actuala Companie de Apă Someş) a inaugurat primul și singurul muzeul al apei aflat pe teritoriul României. Acesta a fost amenajat în lunca Someșului Mic, la aniversarea centenarului Uzinei de Apă și Canalizare Cluj, în clădirea stației de pompare de la sursa subterană pusă în funcțiune în anul 1898.

În secția pavilionară și în cea în aer liber din apropiere sunt expuse fotografii, planuri tehnice, materiale tubulare care atestă istoria alimentarii cu apă și canalizare a orașului Cluj-Napoca și care sugerează drumul apei potabile de la sursă la consumator și apoi reîntoarcerea apelor uzate în natură.

Muzeul funcţionează sub deviza ,,Apa este Viaţă”, iar în sala muzeului se află o fântână arteziană care simbolizează acest adevăr.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” de la Ciucea

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” de la Ciucea

Adresa: Str. Principală, nr. 4, Ciucea, jud. Cluj

Telefon: (004) 0264–259.003

Email: [email protected]

Web:  www.muzeuloctaviangoga.ro

Orar: Marţi–Duminică: 9:00–17:00

Octavian Goga a fost una din cele mai importante personalități ale României din perioada interbelică, unul din cei mai importanți poeți ai literaturii române și prim ministru al României. Pentru a ajuta familia prietenului său, poetul Ady Endre, Octavian Goga cumpără domeniul acestuia de la Ciucea. Reface conacul transformându-l întru-un monument de arhitectură în stil brâncovenesc și cumpără o propietate aflată în vecinătate de la prohia reformată, propietate pe care înființează o mănăstire.

Acest domeniu devine reședința permanentă a lui Octavian Goga și locul în care se află monumentul său funerar. Între anii 1938-1958, prin strădaniile văduvei poetului, Veturia Goga  s-a realizat ,,Mausoleul”,  ridicat după planurile arhitectului G.M. Cantacuzino. Acest mausoleu este în fapt cripta funerară a familiei Goga.

În anul 1967 în urma unei donații făcute statului român de către soția poetului, Veturia Goga, a fost constituit Muzeul Memorial Octavian Goga. Patrimoniul instituţiei cuprinde peste 14.000 de piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal.

Muzeul evocă viaţa şi activitatea marelui poet prin intermediul unor documente, cărţi şi fotografii, dar, mai ales, prin expunerea unui mare număr de obiecte care i-au aparţinut, cum ar fi: un scrin german din sec. XVIII, o ladă florentină executată în Transilvania secolului XVI, 2 jilţuri îmbrăcate în piele de Cordoba datate în secolul XVII, precum şi fotoliile şi sofalele Bidermazer

Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie

Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie -

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1

Telefon: (004) 0264–405.300

E-mail: [email protected]

Web: www.muzee.ubbcluj.ro

Orar: Luni–Vineri: 10:00–14:00

În clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai se află Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie al Facultăţii de Biologie şi Geologie. Acesta deține o colecție de peste 50.000 obiecte fiind structurată în colecții tematice. Patrimoniul este compus din o parte a exponatelor din colecția Universității Francisc Iosif inaugurată în anul 1872 și eșantioane donate de profesori și studenții geologi. Din cele 50.000 de eșantioane, 30.000 sunt expuse permanent și sunt organizate tematic: 

  • Colecția taxonomică de paleontologie – urmarește evolutia vieții de-a lungul erelor geologice începand cu Paleozoicul (Carbonifer 354 Ma) si terminand cu Pleistocenul (1,81 Ma).
  • Colecția de tipuri – cea mai valoroasă colecție din cadrul muzeului, cuprinzând peste 200 de specii fosile (plante si animale) noi pentru știință.
  • Colecția de stratigrafie generală – cuprinde mai multe colecţii de fosile cu importanță stratigrafică și roci provenind din România sau din Europa.
  • Colecția Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei.
  • Colecția în aer liber, situate în curtea interioară a Universității Babeș-Bolyai, cuprinde eșantioane mari, de roci eruptive, metamorfice si sedimentare si chiar fosile gigant (rudisti). 

Muzeul de Mineralogie

Ametist- Muzeu Mineralogie UBB

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1

Telefon: (004) 0264-405.300; (004) 0747-027.389

E-mail: [email protected]

Web: www.muzee.ubbcluj.ro

Orar: Marţi–Vineri: 11:00 – 16:00

Muzeul de Mineralogie se află în clădirea principală a Universității Babeș-Bolyai. În prezent muzeul are în patrimoniu 16.500 eșantioane: 12 500 minerale, 3700 de geme prelucrate și peste 200 de meteoriți. Expoziția permanentă este organizată într-un spațiu de 126 mp și prezintă un număr de 8000 de exponate.

Între particularitățile ce conferă un caracter unic acestui muzeu putem aminti:

  • Singura colecţie propriu-zisă de meteoriţi din România
  • Una dintre cele mai bogate şi variate colecţii de aur din Romania
  • Cea mai spectaculoasă şi diversificată expoziţie de pietre preţioase şi fine prelucrate
  • Cea mai bogată şi completă colecţie de pietre de podoabă din România
  • Numărul cel mai mare de specii minerale într-o colecţie sistematică aflată în muzeele din România
  • Marea varietate de localităţi de importanţă mineralogică, din ţară şi străinătate, reprezentate

Muzeul Zoologic

Cerb carpatin-Cervus elaphus

Adresa: Str. Clinicilor, nr. 5-7

Telefon: (004) 0264-598.700

E-mail: [email protected]

Web: www.muzee.ubbcluj.ro

Orar: Marți–Vineri 10:00–16:00

          Sâmbătă–Duminică 10:00–14:00

Înființat în anul 1859 ca secție a Muzeului Ardelean, Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai se află în clădirea Facultății de Biologie. Pe o suprafață redusă de aproximativ 700 mp se pot întâlni specii din majoritatea regiunilor României dar și din alte zone ale globului. Prin patrimoniul său, acest muzeu este una din cele mai importante instituții de acest profil din țară.

Expoziția este structurată în câteva spații ce cuprind: expoziţia propriu-zisă, alcătuită din   un număr mare de vertebrate şi nevertebrate, expuse astfel încât să reproducă cadrul natural și sala dioramelor. La acestea se adaugă colecţiile ştiinţifice, care cuprind peste 300.000 exemplare de animale, majoritatea insecte şi rezerva muzeului, a cărui material biologic este expus în expoziţii temporare. Între exponatele colecției de bază care sunt rarități sau specii dispărute putem aminti: vulturul-bărbos şi vulturul pleşuv, ambele specii dispărute definitiv din fauna României, ornitorincul şi echidna din Australia. 

Muzeul Vivariu Cluj

Cameleon cu creastă-Cameleon calyptratus, Yemen

Adresa: Str. Clinicilor, nr. 5–7 (la demisolul Institutului de Zoologie)

Telefon: (004) 0264–596.116 

E-mail:  [email protected]

Web: www.muzee.ubbcluj.ro

Orar: Marți–Vineri: 10:00–16:00

         Sâmbătă–Duminică: 10:00–14:00

Institul de Zoologie din cadrul Facultății de Biologie este unul din importantele centre de cercetare ale Universității Babeș-Bolyai. În cadrul acestuia, între anii 1998-2001, a fost înființat un Muzeu Vivariu ce are o dublă dimensiune: una științifică, de cercetare, și una muzeală. Acest spațiu este amenajat sub forma unei grădini zoologice în miniatură cu locuri special amenajate pentru creşterea în mediul natural a unor animale de talie mică.

Expoziţia permanentă cuprinde în jur de 60 de specii de reptile, peşti, micromamifere şi păsări precum Vipera pufăitoare, Boa curcubeu, Gekko leopard, Varanul de Nil, Chinchila, Ţestoasă dobrogeană, Cameleon, Salamandra, etc.

Muzeul de istorie al Universităţii Babeş- Bolyai

Carte poștală Universitatea din Cluj

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4

Telefon: (004) 0264-591.471

E-mail: [email protected]

Web: www.muzee.ubbcluj.ro

Orar: Luni–Vineri: 9:30 – 13:30

          

În municipiul Cluj-Napoca, istoria învățământului universitar începe în anul 1581 cu Colegiul Academic Iezuit. Pentru a pune în valoare istoria de câteva secole a spațiului academic clujean, în anul 2001 a fost înființat Muzeul Universității din Cluj. Prin cele peste 750 de piese originale și facsimile (carnete de student, anuare, manuale universitare, documente, diplome, cărţi poştale, fotografii, diferite aparate ştiinţifice, medalii etc.) a fost reconstituită istoria şi activitatea colegiilor, facultăţilor şi universităţilor care au existat în Cluj-Napoca, din secolul al XVI-lea şi până în prezent.

O parte importantă a activității Univerității din Cluj a fost cercetarea. Această dimensiune este reliefată prin exponate ce au aparținut facultăților de fizică, chimie și biologie: spectrograful tip Hilger, microscoape mono şi binoculare, osciloscoape, generatoare de semnal radio. Începând cu anul 1959, prin unificarea celor două univerisități, română și maghiară, ia ființă Universitatea „Babeş-Bolyai”, colecția muzeală prezentând și elemente importante ale evoluţiei acestei instituţii multiculturale de nivel european.