Skip to content
Biserica Unitariană

Catedrala Unitariană

Biserica Unitariană este unica confesiune creștină ce a luat naștere în epoca Reformei în alt spațiu geografic decât cel al Europei Occidentale. O parte importantă a comunității maghiare din Transilvania adoptă unitarianismul, confesiunea unitariană înființată de pastorul Francisc David preluând principalele biserici romano-catolice din zona Cluj. Odată cu intrarea Transilvanei sub jurisdicția Imperiului Habsurgic, confesiunea unitariană este nevoită să retrocedeze bisericile, și pentru aproximativ 75 de ani serviciul liturgic se va desfășura în case particulare.

Arhitectul Anton Turk din Viena supervizează între anii 1791-1796 ridicarea unei catedrale pentru confesiunea unitariană. Edificiul a fost realizat în stilul barocului târziu, sub formă de navă, lungimea totală fiind de 40 de metri, cu elemente clasiciste și rococo. Această biserică este singura catedrală episcopală la nivel mondial al confesiunii unitariene.