Templomok és Kolostorok

Nicula Monastery
A „Nagyboldogasszony” kolostor
Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” ”[A „Nagyboldogasszony” kolostor], amely Nicula [Mikola]-ban van a legjelentősebb Transilvania-i [Erdély] az ikonosztázán keresztül, amelynek a központjában Szűz Mária csodatevő szentképe van, amely 1699-ben meglehet könnyezett. Minden év augusztus 15-én nagy búcsújárást szerveznek Transilvania-ban [Erdély] a„Nagyboldogasszony” ünneppel együtt. Egyéb attrakciók a kolostor belteréből a XVII. századi fatemplom és az a műhely, ahol üvegre festett szentképeket készítenek.
Assumption Cathedral
A Catedrala Mitropolitană Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului”[A „Nagyboldogasszony”] Ortodox Katedrális.
1923-1933-as évek között Nicolae Ivan püspök kezdeményezésére és a Román Királyi Ház támogatása által a Piaţa Avram Iancu téren felépítik a püspökségi katedrálist bizánci stílusban, úgynevezett brâncovenesc stílusra jellemző elemekkel. Jelenleg, a katedrális alagsorában egy múzeum lett megnyitva, amely a [Cluj] Kolozs környéki ortodox egyház történetét mutatja be, az itt található ikonok a XIV. századból származnak és itt található a főpapok kriptája is.
Statuia lui Matei Corvin
A „Sfântul Mihail” [„Szent Mihály”] római katolikus templom
A „Sfântul Mihail” [„Szent Mihály”] római katolikus templom a város egyik központi terét uralja: a Piaţa Unirii-teret, egy fontos építménye Transilvania-nak [Erdély], amely gótikus stílusban épült. A templom tornya, amely neogótikus stílusú és a keresztnek a magassága, együttesen 80 m. A templom építése még az Anjou-i dinasztiabeli magyarokig nyúlik vissza, mivel az építés kezdete az 1316-os év, amikor is Carol Robert [Róbert Károly] volt a király.
Reformed Synagogue
Neológ zsinagóga
Neológ zsinagóga, amely a Horea utcában van, egy XIX. század vége felé, 1886 és 1887 között épült emlékmű, amelynek elemeire, homlokzatára és négy tornyára a mór stílus a jellemző. Napjainkban a ,,Templul deportaţilor” [„Deportáltak Temploma”] megnevezéssel is ismeretes.
Franciscan Temple
A Ferencesek temploma
A Ferencesek temploma Cluj-Napoca-ban [Kolozsvár] a Piaţa Muzeului téren található, a ferencesrendiek ott építették fel kegyhelyet, ahol a XI. században a város első temploma volt.Az oldalsó kápolnában találhatóak az erdélyi arisztoktraák síremlékei, a legfontosabb ezek közül a Kornis család. Ez az emlékmű Sigismund Korniş [Kornis Zsigmond] gróf kezdeményezésére lett elkészítve, aki Transilvania [Erdély] kormányzója volt.
Transfiguration Church, Hunedoara
A Görög-Katolikus „Színeváltozás” Katedrális
Cluj-Napoca [Kolozsvár] városában, a Bulevardul Eroilor sugárúton a ferences-minorita rend elhatározza, hogy egy templomot építtet, 1779-es évben, Maria Terezia [Mária Terézia] királynő segítségével. Ez a templom napjainkban is üzeme,l mint a Catedrala Greco-Catolică [Görög Katolikus Katedrális].A templom, amely barokk stílusban készült el terem alakú, sokszögű oltárral rendelkezik, amelynek homlokzata függőleges, dupla oszlopok által lett megerősítve. A templom visszakerül a Biserica Română Unită cu Roma-hoz [A Rómával Egyesült Román Egyház], napjainkban pedig a Catedrala Episcopiei de Cluj-Gherla [Kolozsvár-Szamosújvár Püspöki Katedrálisa].
Calvaria Church
A római-katolikus „Calvaria” templom
A Mănăştur[Monostor] negyedben, egy dombon - amely nyugati részről uralta a középkorban a városba való bejutást - találkozhatunk azzal, ami megmaradt még a középkori Transilvania [Erdély] egyik legfontosabb intézményének, a Cluj-Mănăştur-i [Kolozsmonostor] benedekrendi apátsággal, amely közvetlen az Arhiepiscopul de Esztergom-nak [Esztergomi Érsek] tartozott elszámolással. A napjainkban ott levő templomot 1896 után építették meg és az előző korok templomaiból tartalmaz néhány elemet: a templom régi kapuját, vagy egy napórát, amelyen még fel lehet ismerni Anton apát nevét.
Biserica romano-catolică Sfânta Maria din Turda
,,Sfânta Maria” [Szűzanya] Római-Katolikus templom, Turda [Torda]
A templom épülete gótikus stílusban készült, és feliratos támfalai vannak. Itt volt megtartva számos ülése a Dietei Transilvaniei-nak [Erdélyi Diéta] 1568-ban pedig itt lett elfogadva először Európában a vallásszabadság.
Cat armeano catolica
A Gherla-i [Szamosújvár]Örmény Katolikus Szent Háromság Katedrális
Gherla [Szamosújvár] várost a középkorban Armenopolis néven ismerték, mivel Közép- és Dél-kelet Európa egyik legfontosabb központja volt az örmény közösségnek. A katedrális, amely egy impozáns épület a város központjában van és nagy értékű örökséggel rendelkezik, ezek közttalálható egy festményről, amelyről azt feltételezik, hogy Rubens műhelyeiben lett volna festve.
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
[A csízéri ,, Sf. Nicolae” fatemplom- Romulus Vuia Néprajzi Múzeum, Kolozsvár
A templomot a Sălaj [Szilágy] megyei Cizer [Csízér] faluból tepítették át, és masszív fagerendákból van elkészítve. A pronaos poligonális síkban van, öt éllel, a hajó és az oltár sokszögű. Az 1773-ban alapított templom fontossága egy történelmi is: a felemelésekor részt vett Horea, az 1784-es román parszt felkelés fő vezére - ez a hajó mennyezetén található feliraton látható.