Skip to content
Biserica Romano-Catolică „Calvaria” Cluj-Napoca

A római-katolikus „Calvaria” templom

A Mănăştur negyedben, egy dombon – amely nyugati részről uralta a középkorban a városba való bejutást – találkozhatunk azzal, ami megmaradt még a középkori Erdély egyik legfontosabb intézményének, a Cluj-Mănăştur-i benedekrendi apátsággal. Ebben a régióban elvégzett régészeti kutatások bebizonyítják, egy erődítmény létét, amely a IX. századból való.                       

A XI. századtól kezdve a domb meg lett erősítve – a kornak megfelelő specifikus technikákat használva – földhalmokból és farönkökkel készült fallal. Az erődítések belsejébe – a XI. századba – megépítették a benedekrendi apátságot, amely nem került az Episcopia Romano-Catolică, Alba Iulia hatásköre alá, hanem közvetlen az Arhiepiscopul de Esztergom-nak tartozott elszámolással.  Az 1241-es évi tatár pusztítás tönkretette a benedekrendi apátságot, az egyedüli, amiről még azt lehet mondani, hogy a korhoz tartozott az a napjainkban ott lévő templom dél-keleti fala. 

A napjainkban ott levő templomot 1896 után építették meg és az előző korok templomaiból tartalmaz néhány elemet: a templom régi kapuját, vagy egy napórát, amelyen még fel lehet ismerni Anton apát nevét. A templom körül síremlékek találhatók, amelyek a XVI. – XIX. századból valók.