Skip to content
Würzbrunnen church

A Mănăstireni-i [Magyargyerőmonostor] Kálvinista-Református templom

În satul Văleni, aflat în jurisdicţia administrativă a comunei Călăţele, în secolul al XIII-lea, franciscanii ridică o biserică în stil romanic.Ulterior, altarul a fost transformat în altar gotic poligonal sprijinit pe contraforţi.

Turnul masiv şi acoperişul este tipic bisericilor din zona Călata, fiind ridicat după cutremurul din din sec XVIII. Iniţial a fost biserică catolică, ulterior, fiind biserică reformat calvină.

Plafonul este casetat, pictat cu motive specifice zonei. În zidul de apărare al bisericii întâlnim un relief funerar din epoca romană şi un cap de tătar sculpat.