Skip to content
Rezervații naturale Cluj

Rezervaţia naturală mixtă „Stufărişurile de la Sic”

Stufărişurile de la Sic sunt o rezervaţie naturală de tip avifaunistic situată în satul Sic, pe Valea Fizeşului, alcătuită din stufărișuri, sărături, pajiști stepice, pajiști umede, mlaştini, iazuri, cu vegetaţie de stuf şi papură. Acestea formând un mozaic de ecosisteme ce susține o biodiversitate deosebită. Este o rezervaţie naturală complexă ce cuprinde suprafeţe distincte: masivul de stuf de pe valea Sicului, habitatele de sărătură marginale, păşuni şi fânaţe.

Stufărişurile de la Sic adăpostesc şi asigură condiţii propice de existenţă pentru o mare diversitate de păsări migratoare de baltă, printre care: corcodelul mic, buhaiul de baltă, stârcul cenuşiu,lişiţa, egretele, etc.

Stufărișul compact de pe Valea Coastei și Valea Sicului reprezintă masivul de stuf cu suprafața cea mai mare din România, după Delta Dunării.