Skip to content
Făgetul Clujului

Rezervaţia naturală mixtă „Făgetul Clujului”

Este localizată în partea estică a satului Feleacu şi cea sudică a municipiului Cluj-Napoca, întinzându-se pe o suprafață de cca. 10 ha. A fost declarată rezervaţie naturală în anul 1974.

Dintre habitatele protejate din această zonă se numără: habitatele de păduri (gorun, fag, carpen) şi habitatele de mlaştini, cu importanță floristică, faunistică și peisagistică. Între speciile de plante protejate întâlnim moşişoara, pipiriguţul, curechiul de munte, clopoţelul. În ceea ce priveşte fauna întâlnim în special fluturi (molia catax, fluturele roşu de mlaştină) precum şi mamifere (jder, veveriţă, căprioara, mistreţul) şi păsări (privighetoarea, cinteza), etc.