Skip to content
Zádielska gorge

Rezervaţia natural mixtă Cheile Turzii

Datorită importantei științifice și a frumuseților sălbatice, Cheile Turzii au dobândit, la nivel național, încă din anul 1938, statutul de rezervație naturală, mai apoi a fost inclusă în listele U.N.E.S.C.O. printre cele mai de seamă monumente ale naturii. Este o rezervaţie natural complexă – geologică, faunistică, floristică, arheologică şi speologică.

Cheile Turzii se întind pe o lungime de cca. 3 km și prezintă o înălțime a pereților de până la 300 m. Sunt   situate la limita estică a Munţilor Trascăului, fiind brăzdate de râul Hășdate. Turiștii care vizitează această rezervație naturală sunt impresionați de larga varietate a formelor de relief carstic cu peste 60 de peșteri, grohotişuri, colţuri stâncoase, treceri de la poteci line la pereţi abrupţi, de la stâncă şi grohotiş la vegetaţie abundentă.

Flora regiunii cuprinde peste 1000 de specii floristice  printre care garofiţa albă, cimbrişorul, laleaua pestriţă, ochiul boului, etc. În ceea ce priveşte fauna sunt  prezente specii de lilieci, de peşti (zvârluga, cleanul), de amfibieni şi reptile (buhai de baltă, triton cu creastă, vipera comună), peste 55 de specii de păsări (privighetoarea, ciocănitoarea), etc.             

Cheile Turzii se leagă printr-o serie de trasee de alte obiective turistice, cum ar fi Cheile Tureni, Cascada Ciucaș sau Cheile Borzești. De asemenea acestea sunt renumite pentru numeroasele trasee de alpinism si escalada, cuprinzând toate gradele de dificultate.

Website: www.turism-cheile-turzii.ro