Skip to content
Rhéedey Palace

Palatul Rhedey Cluj

Palatul Rhedey (colţul Pieţei Unirii cu strada Napoca) are numele familiei care l-a cumpărat la începutul secolului al XVIII-lea. În jurul anului 1500 aici se aflau patru case ale unor patricieni, pe locul lor construindu-se palatul, în stil eclectic. În acea perioadă, strada Napoca de azi se numea Uliţa Fânului, deoarece în capătul străzii se afla un depozit de fân, de aceea se mai numește și „casa cu lanțuri”. Lanțurile aveau rolul de a proteja casa de căruțele cu fân care treceau prin fața ei.

Palatul Rhedey își leagă numele, prin sala de bal, şi de istoria teatrului maghiar din Transilvania. O placă comemorativă aminteşte că în acest loc s-a permanentizat o primă instituţie maghiară de teatru din Cluj, în 1792.

În secolul al XVIII-lea, casa este unificată cu alte trei case vecine de pe Uliţa Fânului (strada Napoca). Tot atunci, proprietarul Rhedey Janos adaugă vechii clădiri încă un etaj. Pe frontispiciul imobilului, se găseste blazonul lui Rhedey Janos, cu iniţialele RJ şi semnul coroanei cu nouă ramuri vegetale, însemnul rangului de „conte”.