Skip to content
Holy Trinity Monastery

Mănăstirea ,,Sf. Troiţă” Feleacu

În satul Feleacu, la 8 km de municipiul Cluj-Napoca, în secolul al XI-lea a fost atestată o mănăstire.  Conform cercetărilor istorice existența unei noi mănăstiri este identificată în anul 1581 și a funcționat până în secolul al XVIII-lea, atunci când autoritățile habsburgice decid închiderea ei. 

Reînființarea mănăstirii Sf.Troiță s-a decis în anul 1991, atunci când arhiepiscopul Teofil Herineanu a aprobat solicitarea comunității din Feleacu. Reînființarea mănăstirii nu s-a realizat pe vechea locație, ci în mijlocul satului Feleacu din dorința ca biserica episcopală Sf. Paraschiva ctitorită de voievodul Moldovei Ștefan cel Mare să fie inclusă în noul ansamblu monahal. 

Construcția noului locaș de cult a demarat în anul 1994 după un proiect al arhitectului clujean Ioan Arboreanu. Biserica este un edificiu monumental realizat în stilul moldovenesc, cu elemente de stil brâncovenesc. Complexul monahal cuprinde, pe lângă cele două biserici cu hramurile  Sf. Cuvioasă Paraschiva și Sf. Troiță, un paraclis cu hramul Sf. Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, un corp de chilii și o casă muzeu. Casa reprezintă o reconstituire a unei case din zona Feleacului din secolul al XIX-lea și a fost realizată între anii 2008-2010.