Skip to content
Gilău Lake

Lacul Gilău

Lacul Gilău este un lac de acumulare amplasat în amonte de confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece, format în urma construirii barajului hidrocentralei în anul 1972. Este unul din principalele lacuri de agrement ale Clujului, având o suprafaţă de aproximativ 70 de ha.

În aval de baraj funcţionează una din cele mai importante păstrăvării din ţară, care are dublu rol: producţia de păstrăv pentru consum şi de puiet de păstrăv pentru popularea apelor de munte. Lacul de la Gilău este unul dintre cele mai solicitate obiective pentru pescuitul sportiv, unul din malurile sale găzduind o bază complexă de agrement.