Skip to content
Bride’s Veil Waterfall

Aria protejată naturală de tip mixt „Parcul Natural Apuseni”

Primele iniţiative în vederea constituirii unui parc în această zonă îi aparţin lui Emil Racoviţă, însă Parcul Natural Apuseni a fost înființat de abia în anul 1990. Acesta se întinde pe trei județe (Alba, Cluj și Bihor). În anul 2009, în cadrul Galei Premiilor „EDEN” de la Bruxelles, Parcul Natural Apuseni a fost premiat ca destinaţie turistică de excelenţă.

Parcul Natural Apuseni reprezintă o zonă montană cu forme de relief diversificate, vârfuri, abrupturi stâncoase, chei, văi, ponoare, avene, peşteri.

Vegetația este una specifică în cea mai mare parte habitatelor montane, cu păduri de conifere sau de foioase, păduri în amestec, tufărișuri de arbusti și ierburi de luncă, de pajiște sau de stâncărie.

Fauna parcului este una diversificată și bine reprezentată de mai multe specii de mamifere (urs, căprioară, capra neagră, lup, vidră, veveriță, arici, șoarece de câmp, liliac), păsări (cocoșul de munte, acvila de munte, corb, uliu) pești (păstrăv, scobar, clean), reptile și amfibieni (șopârla, vipera, salamandra).

 În interiorul parcului, pe teritoriul judeţului Cluj, întâlnim câteva obiective turistice, precum Cascada Vălul Miresei, Molhaşele din Valea Izbucelor, Stațiunea Beliș-Fântânele.

Website:  www.parcapuseni.ro