Skip to content

Dăbâca Vára

Dăbâca vára a Lóna völgye felső teraszán, a Dealul Cetăţii-n [Vár Dombja] áll. A régészeti kutatásoknak megfelelően ez több, rövid időn belüli szakaszban volt megépítve és felfejlődött a kollektív erődítmény státuszból a Dăbâca grófi székhellyé, ez a tényt írásban lett foglalva 1164-ben.

Az építmény háromszög alakú volt, egyik csúcsa észak fele lévén irányítva. Eredetileg a dél-nyugati oldalán több halom föld is és védelmi árkok voltak, a másik oldalakon pedig palánkvárak voltak. Ezek a palánkvárak tönkre lettek téve a XI. században, a kun és besenyő törzsek közötti konfliktusok következtében. A későbbiekben a földhalmok kiegészítőleg lettek felemelve, a palánkvár rendszer pedig újra meg lett építve és komplexebb módon lett újragondolva. A várban az északi, valamint a dél-nyugati oldalon levő két kapun keresztül lehet bejutni, mindegyike kapu egy-egy toronnyal van ellátva. A XII. század végén a palánkvárat toronnyal ellátott kőfallal és egy öregtoronnyalcserélték ki.

A várat a tatár pusztítás 1241-1242 – alatt tarolták le. Újraépítették, de nem sikerült, hogy visszanyerje eredeti fontosságát, az ő szerepét a Gherla-i Martinuzzi vár vette át. Jelenleg a vár romjai, maradványai részlegesen földdel vannak befedve. A várat meg lehet látogatni, mivel nincs bekerítve.