LIBRAIRIES

Book Corner

Adresse: B-dul Eroilor, no. 15, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0264-450.130

                     (004) 0747-012.979

E-mail: 

[email protected]

Web:  www.librariumgrup.ro/bookcorner 

Horaire:

Lundi – Samedi: 10:00–21:00

Dimanche: 12:00–20:00

Bookstory

Adresse: B-dul Eroilor, no. 6-8, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0364-143.573

E-mail: [email protected]

Web: www.bookstory.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 09:00–20:00

Samedi: 10:00–20:00

Dimanche: 10:00–18:00

Cărtureşti Iulius Mall

Adresse: Rue Al. Vaida-Voievod, no. 53-55, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0732-003.008

E-mail[email protected]

Web: www.carturesti.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 10:00–22:00

Cărtureşti Vivo Center

Adresse: Rue Avram Iancu, no. 492-500, Florești

Téléphone: (004) 0732-003.054

E-mail: [email protected]

Web: www.carturesti.ro/

Horaire:

Lundi – Dimanche: 10:00–22:00

Cărtureşti Platinia Shopping Center

Adresse: Rue Calea Mănăștur, no.2-6

Téléphone: (004) 0732-550.960

E-mail:

[email protected]

Web: https://carturesti.ro/

Horaire:

Lundi – Dimanche: 10:00–22:00

Diverta Ferdinand Cluj

Adresse: Rue Regele Ferdinand, no. 12, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0723-366.185

E-mail: [email protected]

Web: www.dol.ro/articole/magazine.html

Horaire:

Lundi – Samedi: 9:00–20:00

Dimanche: 11:00–20:00

Diverta Unirii Cluj

Adresse: Place Unirii, no. 31-33, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0724-202.428

E-mail: [email protected]

Web: www.dol.ro/articole/magazine.html

Horaire:

Lundi – Samedi: 9:00–20:00

Dimanche: 11:00–20:00

Gaudeamus

Adresse: Rue Iuliu Maniu, no. 3, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0731-357.987

E-mail: [email protected]

Web: www.libriartis.ro 

Horaire:

Lundi – Vendredi: 10:00–18:00

Dimanche: 10:00–14:00

Humanitas

Adresse: Rue Universităţii, no. 4, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0731-494.300

E-mail: [email protected]

Web: www.humanitas.ro

Horaire:

Lundi – Vendredi: 8:30–20:00

Samedi, Dimanche: 10:00–18:00

Librarium Universității

Adresse: Rue Universității, no. 1

Téléphone: (004) 0754-096.260

E-mail:

[email protected]

Web: www.librariumgrup.ro/universitatii

Horaire:

Lundi – Samedi: 9:00–20:00

Dimanche: 12:00–20:00

Librăria Universităţii „Babeş-Bolyai”

Adresse: Rue Napoca, no. 11, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0264-405.300

                     (004) 0745-363.749

E-mail: [email protected]

Web: Libraria Universitatii

Magazin online: 

www.libraria.ubbcluj.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 09:00–17:00

Librăria Universităţii Tehnice

Adresse: Rue Constantin Daicoviciu, no. 15 (with entrance from Emil Isac street), Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0264-202.364

Web: www.biblioteca.utcluj.ro/libraria.html

Horaire:

Lundi – Vendredi: 08:00–15:00

Logos

Adresse: Rue Republicii, no. 11A, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0745-613.042

                     (004) 0264-590.297

E-mail: [email protected]

Web: www.probooks.ro/

Horaire:  

Lundi – Vendredi: 10:00–18:00

Samedi: 10:00–14:00

Ved

Adresse: Rue Republicii, no. 109 (Sigma Center), Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0364-885.468

E-mail: [email protected]

Web: www.facebook.com/LibrariaVed/

Horaire:  

Lundi, Samedi: 10:00–18:00

Mardi – Vendredi: 09:00–21:00

Kerigma

Adresse: Rue Paul Chinezu, no. 8, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0264-593.960

                     (004) 0728-310.389

E-mail: [email protected]

Web: www.kerigma.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 09:00–17:00

Samedi: 09:00–13:00

Idea Konyvter

Adresse: B-dul 21 decembrie 1989, no. 14, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0747-112.264

E-mail: [email protected]

Web: www.ideakonyvter.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 10:00–18:00

Samedi: 10:00–14:00

Tutimi și Titoc

Adresse: Rue Baba Novac, no. 30, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0745-772.239

E-mail: [email protected]

Web: www.tutimisititoc.ro/

Horaire:

Lundi – Vendredi: 10:00–18:00

Samedi: 10:00–15:00

Hamangiu – Librăria Babeș Bolyai Cluj

Adresse: Rue Avram Iancu, no. 11, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0788-709.314

E-mail: librarie.clujfacultate@hamangiu .ro

Web:

www.hamangiu.ro/librariile-hamangiu

Horaire:

Lundi – Vendredi: 08:00–16:00

Hamangiu – Librăria Curtea de Apel Cluj

Adresse: Place Ștefan cel Mare, no. 1, Cluj-Napoca

Téléphone: (004) 0788-839.968

E-mail: [email protected]

Web:

www.hamangiu.ro/librariile-hamangiu

Horaire:

Lundi – Vendredi: 10:00–14:00